• Điện thoại: 
  • Email: hth-ductho-thducquang@edu.viettel.vn
  •  Địa chỉ: Xã Đức Quang, Huyện Đức Thọ